Archief voor September 2009

Een allochtoon kost € 772.446

De Partij Voor de Vrijheid van Geert Wilders wilde deze zomer middels Kamervragen te weten komen ‘wat een allochtoon kost’. Het kabinet weigerde deze bevolkingsgroep ‘langs de meetlat van de euro te leggen’. Of Wilders nu wel of niet alle cijfers bij elkaar krijgt en optelt, de uitkomst zal onzin zijn.

Laten we, om deze kwestie in perspectief te zien, ons eens afvragen: wat kost een vrouwelijke doctorandus? Om te beginnen natuurlijk de werkelijke kosten van een universitaire opleiding, betaald uit de algemene middelen: minstens een ton. Daarna betreedt mevrouw weliswaar de arbeidsmarkt, maar ze werkt vaker parttime en verdient minder dan een mannelijke doctorandus. Ze betaalt dus minder belasting, een verliespost van jewelste. Voorts is het veelal de vrouw die kinderen wil. De rekening voor zwangerschapsverlof, kinderbijslag, consultatiebureau, speeltuinsubsidies en kinderopvang gaat voor bijna honderd procent naar de gemeenschap. Erger is nog, dat de vrouwelijke doctorandus vaker dan de mannelijke jong in de WAO belandt, een molensteen die decennia lang om de nek van de belastingbetaler blijft hangen. Tenslotte staat buiten kijf, dat hoogopgeleide vrouwen langer leven dan zowel mannen als laagopgeleiden, zodat ze asociaal lang AOW en pensioen trekken en de gezondheidzorg belasten. En nog weigert het kabinet hardnekkig toe te geven dat Nederland beter af zou zijn zonder hoogopgeleide vrouwen! Schande! Trouwens, nu we toch bezig zijn: wat geeft Nederland jaarlijks uit per profvoetballer als je echt alles meerekent: jeugdopleiding, subsidies aan clubs, bouw van stadions, politie-inzet, relschade? Breek me de bek niet open!

Wat Wilders de minister tandenknarsend wil laten zeggen is ongeveer dit: als ‘wij’ vijftig jaar geleden de grenzen gesloten hadden voor niet-Europese immigranten, dan zouden ‘wij’ nu in een welvarender land leven. In de filosofie noemen ze dat een counterfactual, een ‘wat als’-vraag. Op zulke vragen is zelden een zinnig antwoord mogelijk. We hebben geen idee wat ‘ons’ bruto binnenlands product nu zou zijn geweest als ‘we’ vijftig jaar geleden niet massaal goedkope arbeidskrachten waren gaan ïmporteren. Let ook op de aanhalingstekens: wie zijn ‘we’ eigenlijk als die instroom niet had plaatsgevonden? In ieder geval niet de ‘we’ die wij nu zijn. Alleen derde-generatie-raszuivere autochtonen? Dan blijven er niet eens zo heel veel stemmen voor Wilders over.
‘Wat kost een allochtoon’ is net zo’n counterfactual als ‘wat kost een vrouwelijke doctorandus’. Uiteraard heeft de voorman van de PVV geen boodschap aan deze subtiliteiten. Daarom becijferen we bij deze, voor eens en voor altijd, klip en klaar de kosten van immigratie. Elke euro die een allochtoon kost, is een stem voor Wilders. Zoals het de demagoog betaamt, draaien we deze gevolgtrekking om: de kosten van een allochtoon zijn dus gelijk aan het aantal stemmen op Wilders bij de laatste Europese verkiezingen: € 772.446. Eindelijk duidelijke taal.

Geschreven door Arnout Jaspers op 17 September 2009 .
Opgeslagen in: Zonder categorie | 3 reacties »

Salpeter

Welkom op de weblog van de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland. Op deze site geeft een aantal auteurs regelmatig hun commentaar op wetenschap en media.

Archief