Over de VWN

De Vereniging Wetenschapsjournalisten Nederland (kortweg: VWN) is precies dat wat de naam aangeeft: een vereniging van en voor Nederlandse wetenschapsjournalisten. De in de statuten geformuleerde doelstelling is het behartigen van het gemeenschappelijke journalistieke belang van de wetenschapsjournalisten in Nederland, met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse wetenschapsjournalistiek.

De VWN behartigt de journalistieke belangen van haar leden, niet de zakelijke. Uiteraard wisselen de leden onderling ervaringen uit en worden er collegiaal zakelijke adviezen verstrekt, maar zakelijke belangenbehartiging valt buiten de VWN-doelstellingen. Daarvoor verwijzen we naar de NVJ (voor journalisten in het algemeen) of de FLA (voor freelancers).

 
Boeken van VWN leden
Voelen

de magie van de tast
Henk Hellema

Voelen doen we allemaal. Het is zo vanzelfsprekend iets te voelen – een aanraking, kou, kietelen, jeuk en pijn – dat we er nauwelijks bij stilstaan hoe ingenieus en complex de tastzin in elkaar steekt. Er is echter maar weinig over geschreven. Henk Hellema dook de wetenschappelijke literatuur in, sprak met deskundigen en schreef er een boek over.

 

Lees meer...
Salpeter
 • HOU TOCH EENS OP MET DAT ZWART-WITDENKEN

  De pot verwijt de ketel… In zijn blog verwijt Roy Meijer dat de nieuwe naam van de VWN het zwart-witdenken tussen wetenschapsjournalisten en wetenschapsvoorlichters stimuleert. In zijn ijver om dat aan te tonen, ontkomt hij zelf niet aan het denken in zwart en wit.

  Natuurlijk is journalistiek een...

 • Is there a future for science journalism?

  A few weeks ago my wife, who does the bookkeeping, told me matter-of-factly that my turnover in 2013 was about half of what it had been the year before. Only then it really hit me that we are confronted with a crisis in science journalism. Until then I had been...

 • Is Marcel Hulspas een racist?

  In het jongste nummer van NWT Magazine heeft Marcel Hulspas een artikel over ‘duistere wetenschap’ — over zaken die eigenlijk taboe zijn maar waar de wetenschap wel wat over te zeggen heeft. De redactie van het tijdschrift is er kennelijk trots op, want het stuk wordt op...