Activiteiten

De activiteiten van de VWN laten zich als volgt omschrijven:

 • Bevorderen van de informatievoorziening van wetenschappelijke instellingen naar de leden
 • Leggen en onderhouden van contacten met de instanties die op wetenschappelijk en technologisch gebied een rol spelen
 • Vertegenwoordigend, regelend of bemiddelend optreden wanneer dit gezien de specifieke journalistieke belangen van de leden van de vereniging nuttig of nodig is
 • Verwerven van bijzondere faciliteiten wanneer dit voor de leden van de vereniging in hun beroepsbezigheden nuttig of nodig is
 • Het organiseren van bijeenkomsten met instellingen en groeperingen die op wetenschappelijk en technologisch gebied een rol spelen
 • Onderhouden van contacten met binnen- en buitenlandse zusterverenigingen

De leden komen circa zes maal per jaar bijeen. De thema's van de bijeenkomsten, die op een centrale plaats in Nederland worden gehouden, hebben zowel betrekking op wetenschappelijke ontwikkelingen, als op de uitoefening van het beroep van wetenschapsjournalist. Minstens twee maal per jaar wordt een bezoek gebracht aan een onderzoeksinstelling of -afdeling van een bedrijf. De bijeenkomsten dragen altijd een informeel karakter en worden afgesloten met een borrel.

 
Boeken van VWN leden
Voelen

de magie van de tast
Henk Hellema

Voelen doen we allemaal. Het is zo vanzelfsprekend iets te voelen – een aanraking, kou, kietelen, jeuk en pijn – dat we er nauwelijks bij stilstaan hoe ingenieus en complex de tastzin in elkaar steekt. Er is echter maar weinig over geschreven. Henk Hellema dook de wetenschappelijke literatuur in, sprak met deskundigen en schreef er een boek over.

 

Lees meer...
Salpeter
 • HOU TOCH EENS OP MET DAT ZWART-WITDENKEN

  De pot verwijt de ketel… In zijn blog verwijt Roy Meijer dat de nieuwe naam van de VWN het zwart-witdenken tussen wetenschapsjournalisten en wetenschapsvoorlichters stimuleert. In zijn ijver om dat aan te tonen, ontkomt hij zelf niet aan het denken in zwart en wit.

  Natuurlijk is journalistiek een...

 • Is there a future for science journalism?

  A few weeks ago my wife, who does the bookkeeping, told me matter-of-factly that my turnover in 2013 was about half of what it had been the year before. Only then it really hit me that we are confronted with a crisis in science journalism. Until then I had been...

 • Is Marcel Hulspas een racist?

  In het jongste nummer van NWT Magazine heeft Marcel Hulspas een artikel over ‘duistere wetenschap’ — over zaken die eigenlijk taboe zijn maar waar de wetenschap wel wat over te zeggen heeft. De redactie van het tijdschrift is er kennelijk trots op, want het stuk wordt op...